Onze leerlingenraad

Onze leerlingenraad

Sinds 3 jaar hebben wij op SBO Het Avontuur een leerlingenraad. Deze raad is actief betrokken bij de school en denkt namens alle leerlingen van de school mee over hoe wij samen de school nog mooier en beter kunnen maken. 

In de leerlingenraad zitten leerlingen van de midden- en de bovenbouw. Zij zijn door hun eigen groep gekozen om namens hun groep deel te nemen aan de raad. Zij halen in hun eigen groep ideeën op die zij vervolgens inbrengen in de raad. Na het leerlingenraadoverleg geven zij een terugkoppeling aan hun groep over alles wat in de raad besproken is. 

Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur (als de sirene gaat), komt de leerlingenraad bij elkaar in de gesprekskamer van de school. De leerlingenraad gaat dan met de directie van de school in gesprek met behulp van een verbeterbord.

Met elkaar worden ideeën verzameld, actie's geformuleerd en uitgevoerd die ervoor zorgen dat de school nóg beter, nóg mooier, nóg gezelliger, nóg fijner wordt voor iedereen; leerlingen, ouders en  de medewerkers van de school. 

Wat heeft de leerlingenraad in 22-23 allemaal bereikt? 
Vorig jaar heeft de leerlingenraad heel wat voor elkaar gekregen op SBO Het Avontuur. Kijk maar!