Leerlingen- en oudertevredenheid juni 2022

Leerlingen- en oudertevredenheid juni 2022

Hoe waarderen leerlingen en ouders onze school? 

Jaarlijks meten wij de tevredenheid van onze leerlingen in onze bovenbouw, de tevredenheid van alle ouders en de tevredenheid van onze medewerkers . Hoe tevreden zijn onze leerlingen over de sfeer op onze school en de lessen die gegeven worden? Hoe tevreden zijn onze ouders als het gaat om de oudercontacten, de gesprekken met de leerkracht en de sfeer op school ? Hoe tevreden zijn onze medewerkers? Voelen zij zich veilig op school, hebben zij het naar hun zin?

Samen met Bureau B&T hebben we (en andere scholen) een nieuw meetinstrument ontwikkeld voor het doen van veiligheidsbeleving/tevredenheidsonderzoeken voor onze doelgroep.  We communiceren de uitkomsten met de onderwijsinspectie.

In juni 2022 zijn de meest recente onderzoeken afgenomen.

Op de items Schoolklimaat, Onderwijsleerproces en Sociale veiligheid zijn de leerlingen bevraagd naar hun mening. De vragenlijst is afgenomen op een vierpuntschaal en later omgerekend naar rapport cijfers. Wij hebben als school onderstaand cijfer mogen ontvangen;
 
  • Leerlingen  7,8

Wij zijn erg tevreden met het cijfer dat de leerlingen aan de school geven!
Niet alleen de leerlingen hebben wij gevraagd naar hun tevredenheid. Ook de ouders van de leerlingen en de medewerkers van de school hebben wij gevraagd naar hun tevredenheid. Ook zij geven aan tevreden te zijn met de school en geven ons, respectievelijk een 8,0 en een 7,9.

Klik hier voor de volledige uitslag en analyse van de tevredenheidsonderzoeken.