Aanmelden schooljaar 2024-2025

Aanmelden schooljaar 2024-2025

Entree


Via onderstaande link komt u bij de site van De Entree, waar u uw kind kunt aanmelden voor het aankomende schooljaar. 

https://entree-mh.nl/aanmelden 
Hoe werkt het?

SBO Het Avontuur is geen basisschool waar elke 4 jarige terecht kan. Bij de wet is bepaald dat er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig is voor de plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO). Het samenwerkingsverband kan een TLV afgeven. Hiermee krijgt de leerling toegang tot het gespecialiseerd onderwijs in onze regio.

De scholen voor gespecialiseerd onderwijs werken intensief met elkaar samen. Iedere school heeft een eigen specialisatie en signatuur. Door deze intensieve samenwerking en het bundelen van krachten zorgen de scholen er samen voor dat iedere leerling die gespecialiseerd onderwijs nodig heeft een passende onderwijs plek krijgt. Om de plaatsing voor ouders en scholen beter te organiseren, wordt dit door de S(B)O scholen via De Entree georganiseerd. 
 
Aanmelden gebeurt bij De Entree
Vanuit de Entree wordt er vervolgens gekeken naar een passende onderwijsplek voor elke leerling, waarbij rekening gehouden wordt met de voorkeur van ouders. 
 
Aanmelding vanuit onderwijs
Zit uw kind al op een school, dan kan er alleen een aanmelding gedaan worden als er een passende TLV is afgegeven door het Samenwerkingsverband. Zonder passende TLV wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 
Aanmelding vanuit MKD
Bezoekt uw kind op dit moment een Medisch Kinderdagverblijf, dan kunt u uw kind aanmelden als er een passend 1e deskundige advies is afgegeven door het Samenwerkingsverband. Zonder passend advies kan de aanmelding niet in behandeling genomen worden.
 
Aanmelding vanuit ouders/zorg
Zit uw kind (nog) niet op school of een MKD, en er is (nog) geen TLV of 1e deskundige advies aanwezig, neem dan vooraf contact op met de Entreeadviseur..
 

De aanmelding wordt omgezet naar een inschrijving als er plek is op een school in de groep waar de leerling het beste zou passen, kijkend naar de onderwijsbehoeften en de cognitieve ontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt met de voorkeur van ouders. Dit besluit wordt genomen binnen 6-8 weken na aanmelding.

Tijdens het schooljaar zijn er vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen;

  • na de zomervakantie
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • na de voorjaarsvakantie
  • na de meivakantie
Bij een aanmelding MET TLV voor 1 juni, kunnen we na de zomer gegarandeerd plaatsen mits wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.